fbpx
Back To Top

Pojęcie employer brandingu zostało wprowadzone w 2001 roku przez firmę McKinsey. Oznacza, mówiąc najściślej, budowanie marki pracodawcy i zarządzanie nią. Employer branding polega na podjęciu różnorakich działań dążących do zbudowania pozytywnego wizerunku pracodawcy dla potencjalnych i już zatrudnionych pracowników. Słowem