fbpx
Back To Top

Czym jest program aktywizujący?

Program aktywizujący to zaprojektowany indywidulanie plan, mający na celu zwiększenie aktywności w określonym kierunku działania. Program może dotyczyć aktywizacji bezrobotnych, pracowników, klientów czy zatrudnionych w branży sprzedażowej, zależnie od grupy docelowej i wyznaczonego celu. Charakterystycznymi i niezbędnymi cechami programu aktywizującego musi być dopasowanie do grupy odbiorców, zindywidualizowanie i wyznaczenie trafnego motywatora. Najlepiej opracowane programy wyróżnia także nieskomplikowana forma, dostępność i jasny przekaz.

Docelowo program aktywizujący ma za zadanie ukierunkowanie zachowań na osiągnięcie określonego stanu rzeczy. Zależnie od grupy docelowej, inne będą cele programu oraz sposoby ich uzyskania, inne założenia i motywatory. Program aktywizujący bezrobotnych będzie różnił się od programu aktywizującego pracowników branży sprzedażowej. Program musi być zaprojektowany indywidualnie, ponieważ każda jednostka czy grupa ma inne zapotrzebowania i cele, co za tym idzie inne sposoby motywacji. Dobra motywacja sprzyja kreowaniu lepszych postaw, doskonaleniu siebie, stawianiu poprzeczki, co raz wyżej. Dzięki motywacji mamy możliwość nieustannego rozwoju. Natomiast dobra motywacja zależy od trafnie dobranego motywatora. Toteż mają na celu programy aktywizujące. Analiza potrzeb wybranej grupy docelowej pozwala na zweryfikowanie i precyzyjne dobranie motywatora, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Programy te niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczą, zawsze ukierunkowane są na zwiększenie aktywności w określonym kierunku działania. Jeśli program ma zaktywizować bezrobotnych po 50. roku życia, motywatorem musi być zaoferowanie im potencjalnych, interesujących, pożądanych miejsc pracy. Z kolei programy aktywizujące pracowników muszą przekonywać ich na tyle doborem kierunku, zindywidualizowaniem, motywatorem, aby bez wahania brali w nich udział i utożsamiali się z marką, ani przez chwilę nie biorąc pod uwagę zmiany pracy.

Programy aktywizujące mają szerokie znacznie biznesowe. Mogą być stosowane zarówno w branży sprzedażowej, doskonaleniu zawodowym czy aktywizacji pracowników. Przede wszystkim samo systematyczne zwiększanie motywacji ma ogromne znaczenie zarówno dla każdego człowieka, jak i środowiska zawodowego, w którym się obraca. Motywacja powoduje wzrost ambicji, nieustającą chęć rozwoju, zapobiega stagnacji i rutynie. Z tych oczywistych powodów, logiczne jest, że programy aktywizujące mają nieopisane znaczenie biznesowe. Jeśli każdy człowiek ma w sobie potencjał do samodoskonalenia, tym chętniej będzie robił to, mając na uwadze interesujący go motywator. Pracownik branży sprzedażowej, powodowany chęciami rozwoju, dążący do zwiększenia prowadzonej przez siebie sprzedaży skutkującej większym wynagrodzeniem, będzie starał się jeszcze bardziej i pracował jeszcze bardziej efektywnie, jeśli zmotywujemy go super premią lub weekendem w SPA. Motywacja działa, jak natura chciała  dlatego też należy wykorzystać to w każdej branży.

Programy aktywizujące, odpowiednio dobrane i zindywidualizowane, jasno ukierunkowane, mogą być stosowane zarówno na płaszczyźnie doskonalenia zawodowego, w procesie aktywizacji pracowników, w segmencie handlowym – motywować można zarówno zatrudnionych w sprzedaży, jak i kupujących. Pewne pokłady motywacji ma w sobie każdy człowiek, dlatego tak naprawdę programy aktywizujące można wykorzystać w każdej branży czy środowisku. Wystarczy tylko odpowiednio je dobrać.

Dotychczas najbardziej popularne były programy aktywizujące bezrobotnych czy osoby starsze, co z oczywistych przyczyn wydaje się logiczne. Kilka lat temu, aby zapobiegać rosnącemu wciąż w Polsce bezrobociu, rząd opracował wiele instrumentów i programów aktywizujących. Ich celem jest wyrównywanie szans rozwojowych, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności. Zamierzeniem takich programów jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy odpowiadającej ich aspiracjom, podnoszenie kwalifikacji bądź przekwalifikowanie. Programy aktywizujące osoby bezrobotne dotyczą oczywiście przede wszystkim osób poszukujących zatrudnienia, ale także osób starszych (w określonym wieku) aktywnych zawodowo, którym proponuje się bądź podniesienie kwalifikacji, bądź zdobycie nowych oraz osób przebywających na emeryturze – aktywizowanych do zdobywania kreatywnych umiejętności motywujących do zejścia z kanapy i wykorzystania wolnego czasu w ciekawy sposób.

Bardzo duże znaczenie na polskim rynku mają programy aktywizujące sprzedawców. Ich dewizę w najprostszy sposób można opisać tak: „Pracowniku, zwiększysz sprzedaż naszego produktu o określony procent, a zdobędziesz niezapomniany tydzień w SPA”. Schemat tego typu programów zawsze jest ten sam: kadra zarządzająca ustanawia konkretny cel sprzedażowy dla danej grupy pracowników, następnie rozpoczyna się rywalizacja, po czym ci z grupy, którzy założone zadania wykonają (bądź wykonają najlepiej) zostają nagrodzeni. Programy aktywizujące sprzedawców kształtują poczucie konkurencji i pozytywnej rywalizacji w firmie, co jest nieodzownym elementem tej branży i skutecznym motorem napędzającym do działania.

W branży sprzedażowej najważniejsze jest budowanie wiedzy, nawyków i motywacji. Firma czy marka nie zdobędzie renomy i zaufania klientów bez dobrych sprzedawców, którzy mają z nimi najbliższy kontakt i których zadanie polega na zbudowaniu poczucia profesjonalizmu i zaufania.

Obserwując rynek w Polsce, w ciągu ostatnich lat właśnie takie programy motywujące cieszyły się największą popularnością. Przeważająca liczba firm, szczególnie dużych,
o ugruntowanej pozycji na rynku, stosuje w swoich strukturach programy mające podnieść motywację pracowników, a co za tym idzie zwiększyć sprzedaż i zyski. Jest to posunięcie jak najbardziej logiczne i wydaje się niezbędne, ponieważ żadna rozwijająca się firma nie może pozwolić sobie na bierność i stagnację. Konkurencja na rynku jest ogromna i trzeba („być rekinem, żeby nie pożarły cię inne rekiny”) stale się rozwijać, udoskonalać, żeby zawsze być krok przed innymi. Pracodawca czy właściciel marki mający pod sobą kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników, musi znaleźć motywator, który zapewni zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę i stale będzie zwiększać jej efektywność. Dlatego też zawsze trzeba szukać takiego motywatora, wobec którego nikt nie przejdzie obojętnie, a każdy będzie się starał, aby go zdobyć.

Programy aktywizujące w branży sprzedażowej charakteryzuje określony materialny motywator – nagroda pieniężna, bon na najnowszy sprzęt, weekend
w wyjątkowym miejscu. Bezwzględnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej ceny do jakości – wyznaczenie nagrody wspierającej o wartości proporcjonalnej do podjętych działań.
W dobrze prowadzonych programach profity są tak atrakcyjne, że stymulują odpowiednio do wykonywania dodatkowych zadań, zdobywania pośrednich celów biznesowych, wzmacniania relacji biznesowych. Kiedyś wymagania były inne i wystarczał przykładowy bon na zakupy. Teraz do wyobraźni pracowników trafiają zagraniczne wyjazdy połączone np.
z przemierzeniem słynnej Route 66 Harleyem – Davidsonem…
W odróżnieniu od programów aktywizujących w branży sprzedażowej, nowością na rynku są programy aktywizujące dla pracowników wszelakich branż, w których motywator ma charakter niematerialny. W takich programach działania polegają na zdobywaniu kompleksowej wiedzy oraz nowych umiejętności, mających znaczenie zarówno tu i teraz, jak i w przyszłości. Ich cechą charakterystyczną i wyróżniającą jest dbałość o pracownika. W realizacji programów aktywizujących dla pracowników nie chodzi o wyniki czy zyski, tylko właśnie o pracownika. A to pracownik jest najlepszą wizytówką firmy.

Programy aktywizujące pracowników w znaczeniu niematerialnym związane są z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). CSR polega na inwestowaniu przez przedsiębiorstwa w zasoby ludzkie i ochronę środowiska, które w szerszej perspektywie mogą wpłynąć na wzrost efektywności i innowacyjności
w firmie. Każdy tego typu program można dostosować do prowadzonej w firmie polityki CSR, angażując pracowników w jej realizację. Ponadto programy motywujące pracowników mają szczególne znaczenie dla HR-u firmy, ponieważ aktywizacja pracowników służy ich dobru, co w dalszej perspektywie przekłada się na dobro całej firmy.

Obrazując to (jeszcze nowe) zagadnienie możemy przytoczyć programy aktywizujące pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. W programach tego typu motywatorem jest zdobycie nowych niezbędnych umiejętności, często podnoszących kwalifikacje, a przede wszystkim kształtujących postawę, w myśl której życie i zdrowie jest najważniejsze. Przecież to życie jest wartością największą, prawda?

Programy motywujące pracowników do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz dbania o swoje bezpieczeństwo obejmują swym zakresem tak szeroką tematykę, że istnieje wiele możliwości prowadzenia programu oraz wiele niematerialnych motywatorów. Pracownikom biurowym można zapewnić instruktaż ucieczki z wysokiego budynku czy zadymionego pomieszczenia, pracownikom pracującym na co dzień z (niekoniecznie łatwym) klientem warsztaty z komunikacji w sytuacjach stresujących, pracownikom wszelakich branż kurs udzielania pierwszej pomocy, sztukę resuscytacji, podobnie warsztaty z aktualnego Prawa Ruchu Drogowego i bezpiecznego poruszania się w nim. Wisienką na torcie prowadzonych programów aktywizujących dla pracowników jest organizacja tematycznych eventów. W zależności od poruszanego aktualnie problemu, w ramach programu można zorganizować Dzień Zdrowia, zajęcia jogi czy fitnessu, konsultacje z dietetykiem, miasteczko rowerowe dla najmłodszych, pikniki rodzinne. Istnieje mnogość rozwiązań w kwestii programów motywujących dla pracowników. Inspirację można czerpać z otaczających pracowników problemów. I, idąc w tą stronę, zaproponować im taki motywator, który wyeliminuje albo chociaż zniweluje ten problem. Dodatkową zachętą do udziału w nich mogą być atrakcyjne nagrody, skoncentrowane na rozwoju indywidualnych umiejętności (dla przykładu – specjalistyczne szkolenie z bezpiecznej jazdy). Najważniejsze, bo motywator lub nagroda były spójne z tematyką całego programu.

Mówiąc o programach aktywizujących nie można pominąć tych aktywizujących klientów. W wypadku tych programów komunikat jest prosty: Ty kupujesz, my to doceniamy. Na co dzień sami jesteśmy klientami, w związku z czym są one nam znane i każdy rozumie ich ideę. Aby była podaż, musi być popyt, w związku z czym w segmencie handlowym stosuje się programy motywujące odbiorców do zwiększonych zakupów. Działają one na zasadzie bonusów otrzymywanych za określoną ilość zakupów. Bonus może polegać na dodatkowym rabacie, nagrodzie w zamian za dokonanie zakupów o wyznaczonej ilości lub za wyznaczoną kwotę, bonie lub zniżce na kolejne zakupy, ekstra bonusach punktowych i wielu innych motywatorach, dzięki którym klienci mogą zyskać więcej. Dla klienta ważne jest, aby był nagradzany za interakcję z marką.

Na chwilę obecną ważne jest, aby program aktywizujący klientów oparty był na strategii multichannelowej. Program powinien być multikanałowy – tak, aby docierał do klienta wszystkimi kanałami, z których on korzysta (światy offline & online). To zwiększa zainteresowanie uczestników programu i daje bodźce do większej aktywności. Takie działania wspierają konkretne cele biznesowe. (Czym wyróżnia się multichannelowy program lojalnościowy, nowymarketing.pl.)

Każdy, naprawdę każdy program aktywizujący, niezależnie od jego grupy docelowej, wiąże się z uzyskaniem korzyści biznesowych. Jak zostało wcześniej powiedziane, samo zmotywowanie człowieka, czy tym bardziej grupy osób do działania w określonym kierunku wiąże się ze wzrostem jego (ich) ambicji i stałym rozwoju. Te wartości plus brak stagnacji mogą być pierwszymi z wielu takich korzyści. Każda z nich, i każda kolejna w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej przekłada się także na polepszenie wyników i zwiększenie zysków.

Kolejne korzyści biznesowe w dużej mierze zależne są od rodzaju programu, grupy docelowej i wybranego motywatora. W przypadku programów dla osób bezrobotnych będzie to zdobycie lub poszerzenie kwalifikacji oraz zdobycie pracy, tym samym zmniejszenie stopy bezrobocia. Programy aktywizujące w branży sprzedażowej przekładają się na wzrost sprzedaży, a tym samym zysków, oraz promowanie i uwierzytelnianie wizerunku firmy. Programy przeznaczone dla pracowników przyczyniają się do zwiększania ich kwalifikacji, silniejszego przywiązania do marki i utożsamiania się z nią, a co za tym idzie wzrostu świadomości i efektywności pracy. Zadowolony pracownik staje się ambasadorem marki, wpływa na jej renomę i wiarygodność w danym środowisku. A programy aktywizujące klientów wspomagają sprzedaż, popyt, wpływają na konkurencję.

Korzyści biznesowe płynące z programów aktywizujących można mnożyć. Dobry program, odpowiednio dobrany motywator, trafienie do grupy docelowej skutkuje wynikami, których korzyści mogą być odczuwalne przez lata. Mając na względzie te atuty trzeba także pamiętać, że programy aktywizujące to inwestycja, a nie koszty… i inwestować!

Post a Comment