fbpx ...
Back To Top

Czym różni się team building od integracji?

Żeby dostrzec różnicę, trzeba uświadomić sobie, że integracja to nie to samo co team building – team building zawiera elementy integracji, ale integracja elementów team buildingowych – nie. Zobaczcie sami – o integracji można mówić w odniesieniu do każdej nowo-utworzonej grupy – od grupy pierwszoklasistów czy kolonijnej, do grupy współpracowników. Procesy integracyjne albo po prostu się dzieją, albo dla grupy pracowników organizowany jest np. event, podczas którego mają okazję do poznania siebie, porozmawiania, nawiązania bliższych kontaktów. Team building natomiast jest narzędziem pracy nad grupą, polegającym nie tylko na jej zintegrowaniu, ale wyposażeniu członków zespołu w takie umiejętności, które wspomogą ich efektywność – umiejętność podziału ról i zadań, podejmowania stanowczych decyzji, skutecznej komunikacji, asertywności, wspólnego rozwiązywania problemów. Team buidling ma na celu integrację i zbudowanie synergicznie działającego zespołu.

Efekt synergii
Pracując razem uzyskujemy lepszy efekt, niż działając w pojedynkę – to jest efekt synergii. Czy zintegrowany zespół działa w ten sposób, czy jedynie przez wzajemną sympatię jedni nie wchodzą w drogę drugim, a każdy robi po prostu „swoją robotę”? Czy przy założeniu „każdy sobie” osiągniemy tyle samo, co pracując razem? Czy zintegrowany zespół = efektywny zespół?
Kilku pracowników to kilka punktów odniesienia. Wspólna burza mózgów to więcej pomysłów. Kilka par oczu skupionych na jednym problemie – to spojrzenie na niego z wielu perspektyw. To logiczne, jednak aby w pełni wykorzystać potencjał grupy, potrzebna jest pewna wiedza i umiejętności. Skuteczne działania team buildingowe są zbudowane na metodologii i narzędziach szkoleniowych, dzięki którym uczestnicy oprócz świetnej zabawy pracują nad tym, aby poprawić komunikację, nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, udzielania feedbacku, asertywności. To kolejna różnica pomiędzy integracją a team buildingiem – integracja tworzy więzi, team building (jak sama nazwa wskazuje) – buduje efektywny zespół. Team buildingowa scenariuszowa gra (np. Budowanie Bolidów F1, Poszukiwanie Bursztynowej Komnaty) poprawia atmosferę wewnątrz zespołu, buduje zaufanie, komunikację i motywację, a na końcu daje uczestnikom satysfakcję ze wspólnego działania i osiągnięcia celu, który jednoczy.

Wykorzystanie kapitału ludzkiego w firmie
Dzięki warsztatom team buildingowym kilka (kilkanaście, kilkadziesiąt) osób tworzy silny zespół ukierunkowany na wspólne cele z liderem na czele, w którym każdy wykonuje obowiązki z zakresu swojej specjalizacji. Dzięki temu istnieje sprawnie działający podział zadań, każdy wie co do niego należy i za co jest odpowiedzialny (jak przy budowaniu bolidów F1), działania nie są dublowane, a żaden obszar nie zostaje pominięty. Skuteczna komunikacja między pracownikami służy wymianie informacji, która wpływa na ich rozwój intelektualny i zwiększenie wiedzy. To także odróżnia działania integracyjne od team buildingowych – podczas integracji nie wyznaczamy swoich ról w grupie, nie wyznaczamy lidera, co ma miejsce (czasem samoczynnie) podczas team buildingów.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić Wam czym różni się team building od integracji. I pokazać jakie przynoszą efekty. Pamiętajcie – integracja buduje więzi, team building – coś znacznie więcej.

Post a Comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.