fbpx
Back To Top

Co zrobić by Twoi pracownicy kochali swoja pracę?

Uzupełnij działania employer brandingowe eventami dla pracowników!

Pojęcie employer brandingu zostało wprowadzone w 2001 roku przez firmę McKinsey. Oznacza, mówiąc najściślej, budowanie marki pracodawcy i zarządzanie nią. Employer branding polega na podjęciu różnorakich działań dążących do zbudowania pozytywnego wizerunku pracodawcy dla potencjalnych i już zatrudnionych pracowników. Słowem – strategia ta ma zapewnić jak najlepsze warunki pracy dla swoich pracowników i jednocześnie takimi warunkami przyciągnąć do siebie nowych.

Wiele definicji pojęcia wskazuje na dwa rodzaje działań employer brandingowych:

  • wewnętrzny employer branding, którego odbiorcami mają być obecnie zatrudnieni pracownicy. Skupia się na budowaniu przyjaznej atmosfery w pracy, miejsca, do którego codziennie chętnie się wracać, inwestowaniu w kapitał ludzki. Wewnętrzny employer branding to wszelkie działania rozwojowe dla pracowników, programy premiowe, szkolenia oraz niedoceniana moc eventów.
  • zewnętrzny employer branding, skierowany do potencjalnych pracowników, ukierunkowany na stworzenie jak najlepszego wizerunku pracodawcy, zaprezentowanie go jako wyjątkowego i atrakcyjnego pod wieloma względami. Zewnętrzny employer branding ma wypromować firmę jako świetnego pracodawcę dla przyszłych pracowników. W tym obszarze mowa o wszelkich działaniach head hunterskich, pracy z firmowymi talentami, pozyskiwaniu potencjalnych pracowników. Od jakiegoś czasu ten rodzaj employer brandingu charakteryzuje także storytelling – czyli komunikacja marketingowa tworzona w formie wiarygodnych, trafiających do odbiorcy opowieści. Jeśli na rynku istnieje ileś firm oferujących podobne warunki pracy, trzeba mieć narzędzie, które Twoją firmę wyróżni i wyniesie ponad inne. Tutaj warto trafić w emocje potencjalnych pracowników, opowiedzieć im, że w tej firmie niejeden talent został wyróżniony i doceniony, i takie same możliwości przewidujemy dla ciebie – przyszły pracowniku! Storytelling jest doskonałym motywatorem w tym zakresie. Odpowiednio zastosowany, na przykład opowieściami o firmowych talentach (niegdyś Steve Jobs, Bill Gates…) potrafi skutecznie stymulować pozyskiwanie przyszłych pracowników.

Dobrze prowadzona strategia employer brandingowa przyczynia się do zbudowania wizerunku pożądanego pracodawcy i uzyskania przewagi nad konkurencyjnymi firmami. Bardzo ważna jest świadomość tego, że employer branding to inwestycja, a nie koszty!

Planując wdrożenie takiej strategii w swojej firmie trzeba wziąć pod uwagę kilka podstawowych założeń. Pamiętajmy, że employer branding może być kluczem do sukcesu firmy! Dlatego przede wszystkim należy zbadać jak aktualnie postrzegana jest organizacja przez obecnych i były pracowników, co odbierane jest na jej plus, a co stanowi o minusach. Rozeznanie takie można przeprowadzić za pomocą anonimowych ankiet lub wywiadów przeprowadzonych z byłymi i obecnymi pracownikami. Analiza przeprowadzonych badań pozwoli na podjęcie stosownych kroków służących wyeliminowaniu błędów i postawieniu na mocne strony firmy. Jednocześnie trzeba pamiętać o dostosowaniu działań do potrzeb pokolenia. Inne oczekiwania prezentuje pokolenie X, inne Y, jeszcze odmienne w przyszłości będzie prezentowało Z. W chwili obecnej na rynku pracy dużo mówi się o Millenialsach. Jak wskazuje Chip Espinoza, autor wydajnej w kwietniu książki „Millenialsi w pracy”: „Dla Millenialsów bardzo ważna jest produktywność, a ta w ich przekonaniu nie jest utożsamiana z codziennym, ośmiogodzinnym siedzeniem za biurkiem”. To oznacza, że bezsprzecznie należy zmieniać działania employer brandingowe, dostosowując je do aktualnych potrzeb pokoleń.

W firmie realizującej strategię employer brandingową wszyscy pracownicy muszą być przekonani o celowości podjętych działań, niemniej jednak najlepiej wyznaczyć grupę osób odpowiedzialnych za ten obszar. Employer branding może być realizowany przez w zasadzie wszystkie działy firmy – HR, działy marketingowe, managerów, ale bardzo ważnym posunięciem jest zaangażowanie kadry zarządzającej w taką strategię w sposób ciągły. Strategia employer brandingowa musi być jasno określona, dzięki czemu budowanie i zarządzanie marką pracodawcy przez wszystkie działy jest spójne z polityką firmy. Warto dodać, że samo zaangażowanie zarządu świadczy o wizerunku i marce organizacji.

Budując strategię employer brandingową trzeba wyznaczyć EVP – Employee Value Proposition. EVP to zespół naprawdę wyjątkowych korzyści oferowanych potencjalnym i obecnym pracownikom firmy. EVP ma stanowić informację dla jednej i drugiej grupy pracowników jakimi wartościami kieruje się firma, co oferuje i czego można się spodziewać jako pracownik danej organizacji. Najistotniejsze jest, aby wyznaczyć i pokazać takie wartości i korzyści, które wyraźnie wyróżniają firmę na tle innych pracodawców i stanowią o jej wyjątkowości. Wizerunek pracodawcy powinien być spójny z kulturą organizacyjną, wiarygodny i autentyczny. Przy przygotowywaniu EVP warto skorzystać z analizy SWOT (S: Strenghts – mocne strony, W: Weaknesses – słabe strony, O: Opportunities – szanse,  T: Threats – zagrożenia). Employee Value Proposition ma być skierowany do docelowej grupy kandydatów i udowadniać spektakularność organizacji.

Kiedy scharakteryzujemy już własne EVP, trzeba wybrać odpowiednie kanały komunikacji, osobno dla pracowników i kandydatów. Wśród stosowanych kanałów jako najpopularniejsze wymienia się: portale rekrutacyjne, media społecznościowe, eventy na uczelniach, przewodniki kariery, nawslettery i mailing, wirtualne targi pracy. Ważnym jest, aby prawidłowo dobrać kanał komunikacji do grupy docelowej – inne zastosujemy dla kandydatów na firmowe stanowiska, inne dla zatrudnionych już pracowników, inne dla świeżo upieczonych absolwentów, a inne dla fachowców z doświadczeniem. Przy wyborze kanałów komunikacji musimy mieć na uwadze do jakiego pokolenia chcemy trafić – X, Y (w przyszłości Z) i dobrać kanały zgodnie ze stawianymi przez nie oczekiwaniami. Sposobów dotarcia do wybranej grupy jest wiele, tutaj w dużej mierze liczy się kreatywność, dlatego działania z tego zakresu warto zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Można śmiało powiedzieć, że najlepszą wizytówką firmy są jej pracownicy. Zadowolony pracownik stanowi najlepszą reklamę! J Z tego powodu, przy budowaniu strategii employer brandingu należy położyć duży nacisk na zaangażowanie pracowników w budowanie marki.

Z raportu Goldman Recruitement wynika, że nawiązanie poprawnej, wręcz emocjonalnej więzi pracownika z marką pracodawcy sprawia, że stają się oni ambasadorami firmy. Co więcej: „Po zakończeniu pracy nad strategią marki pracodawcy (…) wskazane jest zorganizowanie imprezy dla pracowników, na której zostaną przedstawione wyniki prac. Na takim wydarzeniu można pokazać filmy prezentujące markę pracodawcy oraz inne materiały reklamujące firmę kandydatom. Pokazanie, że ich wkład został zauważony i wykorzystany (…)” (Jak zbudować silną markę pracodawcy, Goldman Recruitement). Zgadzamy się z przedstawionymi wnioskami, a nasze wieloletnie doświadczenie zdecydowanie potwierdza celowość uzupełnienia działań employer brandingowych eventami dla pracowników! Zebranie wszystkich pracowników w jednym miejscu jest doskonałą okazją do wykorzystania ich potencjału i włączenia elementów employer brandingowych w organizowanie wydarzenie. Obecnie firmy najczęściej skupiają się na organizacji wyjazdów integracyjnych czy konferencji. Niestety pierwsze z nich pozbawione są elementów synergicznych i team buldingowych, w związku z czym nie przynoszą oczekiwanego efektu. Podczas branżowych konferencji zaś pracownicy nie są w żaden sposób aktywizowani, wydarzenie polega na wielogodzinnych analizach podsumowujących, prezentowaniu wyników, wyznaczaniu nowych celów, które pomimo zapewnienia najlepszych mówców mogą, delikatnie mówiąc, znużyć nawet najwytrwalszych słuchaczy. Każdy z nich potrzebuje jakiejś formy aktywizacji, oderwania od codziennych tematów służbowych i zaskoczenia czymś niecodziennym, pewnej formy urozmaicenia. Zwróćmy uwagę na niezaprzeczalny fakt, że podczas imprez świątecznych czy pikników rodzinnych, bogatych w innego typu atrakcje, pracownicy spędzają czas znaczenie aktywniej i z większym zapałem uczestniczą w wydarzeniach tego typu. To powinno dać do myślenia. Co zrobić, aby nadać wydarzeniom kontekst employer brandingu i wykorzystać potencjał płynący z zebrania pracowników w jednym miejscu?

Przede wszystkim należy mieć silną świadomość biznesowego znaczenia eventów. Strategię employer brandingową charakteryzuje odpowiedzialność wszystkich i każdego z osobna. Ale razem można więcej! Event to najlepsza okazja do nawiązania mocnej współpracy ze wszystkimi pracownikami. Dzięki zwiększeniu lojalności pracowników, zbudowaniu dobrej atmosfery w pracy, zadbaniu o pozytywny klimat organizacyjny
i wyrównany work – life balance zatrzymujemy pracowników w firmie – zdobywamy kadrę profesjonalistów, mentorów, którzy bardzo dużo wnoszą do organizacji.

Firmy eventowe mają w tej dziedzinie największe doświadczenie, są kreatywne i otwarte na współpracę z Klientem. Dlatego też warto organizację takiego wydarzenia zlecić specjalistom w tej dziedzinie. Gwarantujemy, że elementy EB można włączyć w organizację każdego wydarzenia wewnątrzfirmowego. Począwszy od integration breakfast, pikniki rodzinne, poprzez organizację dni wybranych kultur, quizy, pracownicze inicjatywy integracyjne, na eventach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników skończywszy. Sęk w tym, aby zrobić to w sposób umiejętny, ciekawy i unikatowy. W taki sposób, w jaki nie zrobił tego jeszcze nikt.  Naszym zadaniem jest silne zainteresowanie pracownika wydarzeniem, przyciągnięcie go do nas, zmotywowanie do aktywnego udziału w nim
i poszerzenie horyzontów. Tutaj liczy się kreatywność i innowacyjność. Wydarzenie ma być zaskakujące, inne niż pozostałe, niestandardowe. A co najważniejsze event przede wszystkim ma być dla pracownika, wyrażać dbałość o niego. Elementy promujące markę pracodawcy mają mu towarzyszyć, a nie stanowić motywu przewodniego. Jak to zrobić? Można wykorzystywać lub rozdawać brandowe gadżety (kubki, torby, cukierki), przeprowadzać konkursy wewnętrzne, stworzyć możliwość wirtualnej wycieczki po firmie… albo pójść o krok dalej! Organizując niepowtarzalny event pokazujemy pracownikom, że jesteśmy dla niego, a nie tylko on dla nas. Tym samym robimy dobre wrażenie, a dobre wrażenia są z ożywieniem powtarzane. Zapadamy w pamięć, nasz pracownik mówi o nas w superlatywach, buduje pozytywny wizerunek firmy. Zorganizowanie trafnego eventu powoduje, że jesteśmy kojarzeni z dobrą marką!

Bardzo ważne jest to, że poprzez skuteczne działania employer brandignowe, włączające organizację eventów w taką strategię, zdobywamy kadrę profesjonalistów. Jeśli połączymy to z programami rozwojowymi, żeby nie przestali się rozwijać, unikamy problemu poszukiwania specjalistów na zewnątrz organizacji. To z kolei wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy, jakie pochłaniają szkolenia wstępne i programy wdrażające pracowników. Każda organizacja musi pozyskiwać młodych ludzi do pracy, ale dbając o dotychczasową kadrę nie wydajemy niepotrzebnie pieniędzy na rekrutację i poszukiwanie lojalnych pracowników. Pozyskanie młodych talentów, które wnoszą nowe pomysły i doświadczenia do organizacji, pozwala na pozytywne zmiany i ciągły rozwój. Nie tracimy lojalnych pracowników, przez co rekrutujemy po to, żeby się rozwijać, a nie z konieczności!

Przy pomocy eventów rozwijamy także strategię CSR (Corporate Social Responsibility). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu może być w tym wypadku promowana poprzez takie wydarzenia, jak wolontariaty pracownicze, wspólne akcje dla lokalnych społeczności czy ochrony środowiska.

Do tej pory mocy eventów nie łączono z budowaniem wizerunku pracodawcy. Ale jak niejednokrotnie zostało podkreślone, to zadowolony pracownik jest najlepszym ambasadorem firmy. Na wartości co raz bardziej zyskuje storytelling, co także dowodzi, że to nie ładna reklama, ale doświadczenia pracowników najlepiej oddają atmosferę panującą w firmie. To na emocje pracowników powinniśmy kłaść nacisk i w nie inwestować, a w tym wypadku organizacja eventu jest na to najlepszym sposobem!

Post a Comment