fbpx
Back To Top

Jak kreować wizerunek marki dzięki eventom?

Jak kreować wizerunek marki dzięki eventom?

Bez wątpienia eventy nadal stanowią najskuteczniejsze narzędzie do kreowania wizerunku marki, budowania więzi pomiędzy firmą i klientami oraz firmą i pracownikami. Trzeba jednak wiedzieć jakich rozwiązań i narzędzi użyć podczas wydarzenia oraz przede wszystkim – co chcemy osiągnąć. Na podstawie wypracowanej strategii, konkretnych danych i precyzyjnie określonej grupy docelowej, event może zapewnić osiągnięcie wizerunkowego sukcesu marki. Może też wygenerować korzyści w zależności od celu: w obszarze sprzedaży, zaangażowania pracowników czy nawiązania relacji biznesowych. Przez ponad 15 lat swojej działalności nasza agencja eventowa FSWO zdobyła doświadczenie w kreowaniu różnorodnych wydarzeń. Niezmiennie uważamy, że odpowiednio dopasowane do celu wydarzenie wzmacnia wizerunek marki, tworzy team spirit, podkreślając jednocześnie misję i wizję firmy. Jak kreować wizerunek marki dzięki eventom?

Przed eventem: określ, jakie są Twoje oczekiwania i cele

Punktem wyjścia przy planowaniu eventu jest sprecyzowanie oczekiwań i celu wydarzenia. Eventy mogę spełniać różne cele: stanowić skuteczne narzędzie motywacyjne, umożliwiać wyróżnienie pracowników i nagradzanie za osiągnięcia, pełnić funkcję onboardingu, promować markę – jej produkty i usługi, przyciągać nowych pracowników, stwarzać okazję do nawiązania relacji biznesowych. Strategicznie zaplanowane eventy działają również w przypadku zmian organizacyjnych, rebrandingu czy fuzji. To także trafne rozwiązanie dla niedziałających lub rozproszonych zespołów, gdzie team building połączony z firmową imprezą może skutecznie zintegrować zespół. Wspólne świętowanie buduje pozytywny klimat w firmie.

Przed planowaniem: doprecyzuj je

Poza eventami skoncentrowanymi wokół klientów lub pracowników, istnieją jeszcze inne rodzaje wydarzeń. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w każdym z tych rodzajów obowiązują inne wymagania. Targi pracy na przykład pełnią kluczową rolę w eventach rekrutacyjnych, umożliwiając firmom efektywną prezentację i wyróżnienie się na rynku. Mogą przybierać formę interaktywnych gier terenowych, angażujących i przyciągających uwagę potencjalnych pracowników. Eventy samplingowe mają na celu prezentację produktów lub usług przed podjęciem decyzji zakupowej. Dzięki tej formie promocji formy mogą reklamować swoje produkty oraz gromadzić feedback od konsumentów, stanowiący istotne źródło danych do dalszego doskonalenia oferty. Dlatego zawsze najważniejsze jest maksymalne doprecyzowanie celu eventu. A po wydarzeniu – pomiar osiągniętych efektów. Dodatkowo, regularne badanie klimatu w firmie przy wykorzystaniu aplikacji czy ankiet pozwala dostosować eventy do aktualnych potrzeb pracowników.

Planuj wydarzenia w sposób długofalowy

Opracowanie strategicznego planu zaangażowania pracowników, obejmującego różnorodne formy eventów – pikniki rodzinne, imprezy firmowe, team building, town hall, kick off – jest najrozsądniejszym podejściem. Długofalowe planowanie eventów stanowi bardziej efektywną alokację zasobów w porównaniu do tradycyjnych metod (np. nagrody), zarówno pod względem finansowym, jak i personalnym. Świadczy o tym chociażby fakt, że współcześnie pracownicy bardziej cenią doświadczenia niż tradycyjne formy nagradzania.

Tworzenie kompleksowego planu zaangażowania pracowników nie tylko efektywnie zarządza zasobami, ale jest także najważniejszym elementem zwiększania satysfakcji pracowników i budowania pozytywnego klimatu w firmie. Po zakończonych eventach, zawsze warto pamiętać o pomiarze efektywności i stopniu realizacji założonych celów. Zbieranie feedbacku jest najistotniejsze dla dostosowania przyszłych działań.

Kwestia społecznej odpowiedzialność biznesu i zrównoważonego rozwoju

Działania związane z aspektem społecznym i zrównoważonym rozwojem powinny stanowić ważny element towarzyszący każdemu eventowi. Integracja strefy rodzinnej z wydarzeniem przynosi podwójne korzyści. Pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia zawodowego pracownika oraz umożliwia członkom jego rodziny zapoznanie się z miejscem pracy oraz nawiązanie relacji z innymi pracownikami i kadrą zarządzającą. Rosnącą popularnością cieszy się także udział domowych pupili podczas wydarzeń. Dodatkowo, podczas eventów organizowane są akcje charytatywne, zbiórki rzeczy i żywności czy inicjatywy promujące równość, zdrowy styl życia, badania profilaktyczne. Te społecznie zaangażowane działania wpisują się w strategię CSR i zrównoważony rozwój marki. Nasza agencja eventowa FSWO obsługuje marki rozpoznawalne na obszarze całej Polski, dostarczając cykliczne pikniki dedykowane pracownikom i ich rodzinom. O tym, że takie wydarzenia stanowią doskonałą okazję do prowadzenia zrównoważonych działań pisaliśmy TUTAJ.

Doświadczenie agencji eventowych potwierdza, że organizacja wydarzeń nadal jest najbardziej skuteczną formą kreowania wizerunku firmy jako godnego zaufania pracodawcy, zaufanego partnera biznesowego czy konkurencyjnego dostawcy produktów lub usług. Eventy potrafią budować markę pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Nasza agencja niezmiennie jest zdania, że naprawdę dobre eventy są znakomitym elementem konkurencyjności firmy na rynku.