fbpx
Back To Top

Mniej nierówności.

Mniej nierówności
Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Poprzez różnego rodzaju wydarzenia, staramy się także przekazywać kwestie nierówności i promować wzajemny szacunek między ludźmi bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowość, status ekonomiczny lub inne. Uważamy, że event jest doskonałą okazją do tworzenia możliwości doświadczania innych kultur. Stawiamy na wydarzenie multikulturowe. Każdy z organizowanych przez nas eventów dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez pominięcia osób niewidomych i głuchoniemych.

Mniej nierówności