fbpx ...
Back To Top

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

FSWO zostało członkiem wspierającym Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Stowarzyszenie tworzy otwarta, skupiona wokół wspólnych idei,  grupa pasjonatów. Dołączając do Stowarzyszenia: chcemy rozwijać profesjonalne usługi konferencyjne Polsce, dzielić się umiejętnościami i wiedzą. Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem.

Follow Me:

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.