fbpx ...
Back To Top

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa działa na rzecz przedsiębiorców – ich innowacyjnego rozwoju i wzmacniania konkurencyjnej pozycji rynkowej.

Nasza Agencja Eventowa FSWO jest od 2018 roku aktywnym członkiem WIPH.

Follow Me:

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.