fbpx
Back To Top

Wzrost gospodarczy i godna praca.

Wzrost gospodarczy i godna praca
Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Staramy się wpływać na wzrost gospodarczy poprzez organizację targów pracy, dni otwartych, warsztatów dedykowanych określonym grupom odbiorców. Koncentrujemy się nie tylko na młodzieży, ale także osobach starszych, które chcemy ochronić przed wykluczeniem technologicznym. Popieramy także wszelkie inicjatywy służące przebranżawianiu się w celu zdobycia lepszej lub korzystniejszej finansowo pracy.

Wzrost gospodarczy i godna praca