fbpx ...
Back To Top

Zrównoważony Rozwój
w FSWO.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Nasza Agencja FSWO, jest bardzo świadoma w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego z zaangażowaniem podejmujemy działania mające na celu nasz rozwój w wielu obszarach co potwierdzają pozytywne rezultaty w procesie weryfikacji przeprowadzonym przez dwie renomowane platformy: EcoVadis i Avetta.

EcoVadis, lider w ocenie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, potwierdził pozytywny wpływ firmy FSWO na środowisko, jej zaangażowanie w ochronę praw człowieka, a także etyczne praktyki biznesowe. Agencja FSWO uzyskała wysoką ocenę w kategoriach związanych z ekologią, społeczną odpowiedzialnością i zarządzaniem łańcuchem dostaw, co świadczy o jej zaangażowaniu we wszystkich aspektach zrównoważonego prowadzenia działalności.

Dodatkowo, przeszliśmy pomyślnie przez proces weryfikacji Avetta. Ocena dokonana za pomocą tej platformy weryfikuje zgodność prawno-finansową, a także standardy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Pozytywna ocena wskazuje, że spełniamy wysokie standardy bezpieczeństwa i zrównoważonego zarządzania dostawcami, co jest kluczowe dla utrzymania spójności polityki zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach naszej działalności.

Dzięki pozytywnym wynikom weryfikacji obu systemów, jako FSWO potwierdzamy swoje zobowiązanie do odpowiedzialnego biznesu, skupiając się na osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie spełniając najwyższe standardy etyczne, społeczne i środowiskowe. Te pozytywne oceny stanowią nie tylko dowód na skuteczne wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju, ale także budują zaufanie wśród naszych klientów, partnerów biznesowych i społeczności.

Polityka zrównoważonego rozwoju
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.