fbpx
Back To Top

Sposób na dream Team

W team buildingu chodzi o budowanie zespołu, a nie jego nieświadomą destrukcję. Nie wystarczy zabrać grupy pracowników na fajny outdoor, dać im zadania zmuszające do współpracy do wykonania, zapewnić poza tym trochę atrakcji i dream team gotowy. To zły tok myślenia, który przynosi więcej strat, niż korzyści. Od czego więc zacząć, aby dobrze wykorzystać potencjał team buildingu?

Pomimo tego, że warsztaty team buildingowe są doskonale znanym narzędziem pracy nad grupą w branży HRM, to niestety nadal często wykorzystywane są niewłaściwie, przez co nie przynoszą oczekiwanych efektów. Co gorsza – czasem nie tylko ich nie przynoszą, ale dodatkowo generują zupełnie inne, niepożądane reakcje. Ze źle dobranych team buildingów pracownicy wracają sfrustrowani, zmęczeni i… zdemotywowani.

Mądra realizacja celu, zamiast niemądrego przymusu

Punktem wyjścia do podjęcia działań mających budować zespół jest prawidłowo przeprowadzona analiza potrzeb. Żeby odpowiednio dobrać narzędzia, musimy zidentyfikować jakie problemy występują w zespole. Inne rozwiązania zastosujemy w nowoutworzonej grupie współpracowników, a inne w stosunku do pracowników, którzy mają problemy ze współpracą. Co więcej, analizę potrzeb najlepiej rozpocząć od wysłuchania uwag pracowników i zestawienia ich ze zdefiniowanymi przez szkoleniowców dysfunkcjami. Istnieje mnogość scenariuszowych gier team buildingowych, dostosowanych pod konkretne sytuacje. Prawidłowo dobrane narzędzie powoduje, że pracowników nie trzeba zmuszać ani do warsztatów team buildingowych, ani do wzajemnej współpracy – nawiązuje się ona samoczynnie podczas ciekawej, profesjonalnie przygotowanej gry scenariuszowej. Czasami team building organizowany jest po to, by pokazać jakie trudności w pracy zespołowej są identyfikowane – za przykład może posłużyć koncepcja Escape Roomu. Podczas warsztatów tego typu uczestnicy dostrzegają dlaczego pomimo starań nie osiągają celu, wskutek czego zmieniają swoje zachowania. Zawsze jednak ważne jest, aby uczestnicy mieli dowolność – do warsztatów powinien przyciągnąć ich ciekawy temat, dzięki któremu w trakcie zadania nawiąże się współpraca bądź nasuną wnioski. Analiza i doprecyzowanie celu sprawia, że warsztaty team buildingowe są jego realizacją, a nie formą przymusu stosowaną wobec pracowników.

Synergia, a efektywność

Korelacja jest oczywista. Jednym z założeń team buildingu jest uzyskanie efektu synergii, który jest osiągany poprzez takie konstruowanie zadań, które uniemożliwia wykonanie ich w pojedynkę. Uczestnicy warsztatów zaczynają działać razem, często samoczynnie i wówczas, również często samoczynnie okazuje się, że działając razem naprawdę można osiągnąć zdecydowanie więcej. Synergiczne działanie kilku osób dowodzi, że 2+2 może równać się 5, podczas gdy działając samodzielnie, pomimo największych wysiłków nie przekroczymy 4. To prowadzi do prostego wniosku – współpracując, jesteśmy skuteczniejsi. Ważne jest, aby uzyskaniu efektu synergii towarzyszyły pozytywne emocje. Już samo zaproponowanie pracownikom aktywności innych, niż te wykonywane na co dzień, w neutralnym środowisku, jest atrakcyjne i angażujące. Dobre zaplanowanie team buildingu sprzyja nie tylko zacieśnianiu więzi, ale także najzwyklejszemu odprężeniu. Trzeba jednak pamiętać, że organizując skuteczny team building należy użyć narzędzi ułatwiających nawiązywanie relacji między pracownikami oraz usprawniających procesy komunikacyjne w firmie. Ważne jest uświadomienie uczestnikom warsztatów aspektów budowania zespołu. Każdy efektywny team building powinien zawierać w sobie pewną metodologię i narzędzia szkoleniowe. Analizując pracę oraz współpracę uczestników trener powinien uświadomić wszystkim co mogą udoskonalić, by jeszcze efektywniej pracować.

Najpierw integracja czy budowanie zespołu?

Team building często mylnie utożsamiany jest z integracją. Tymczasem integracja to jedno, a warsztaty team buidlingowe drugie. Owszem, w team buildingu zawarte są elementy integracji, ale do nich dołączyć należy prawidłowo dobrane narzędzia szkoleniowe. Mówiąc o team buidlingu mamy na myśli przede wszystkim budowanie zespołu, poprawienie w nim komunikacji, naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz asertywności, sposoby na udzielanie skutecznego feedbacku. Tych wartości nie osiągniemy samą integracją pracowników. Poza tym integracja łączy się z pewnymi emocjami, które w naturalny sposób towarzyszą wszystkim uczestnikom, tymczasem podczas zorganizowanego team buildingu wywołujemy pewne emocje w kontrolowany sposób. Często warsztaty tb stawiają uczestników w niecodziennych sytuacjach i osadzają w zupełnie nowych rolach, wychodząc poza ich strefę komfortu. Team building, chociaż najczęściej polega na interesującej grze, to nie tylko zabawa. To przede wszystkim narzędzie pracy nad kapitałem ludzkim. Dlatego też najlepiej zorganizować warsztaty team buildinogowe spójnie połączone z programem wieczornym. Wówczas udaje nam się uzyskać równowagę i zapewnić pracownikom zarówno elementy szkoleniowe, integracyjne, jak i stricte rozrywkowe.

Najlepszym dowodem na skuteczność i celowość treningów team buildingowych jest fakt, że zawsze prowadzą do pewnych przemyśleń. Analizy poparte profesjonalnymi trenerskimi uwagami prowadzą do wypracowania skutecznych metod współpracy. Żeby zbudować dream team nie wystarczy zrekrutowanie silnej grupy firmowych talentów. Trzeba także wykreować w niej umiejętność sprawnej komunikacji i skutecznej współpracy między nimi, zaczynając od uświadomienia im, o ile bardziej efektywne jest synergiczne działanie. Każdy talent jest jednocześnie silną osobowością świadomą swojej wartości, której warsztaty team builingowe mają pokazać, że działając synergicznie może osiągnąć jeszcze więcej. Poza tym team buildingi to doskonała okazja do zacieśnienia więzi, odprężenia i zmniejszenia skutków odczuwanego stresu, a bezpośrednia forma kontaktu z pracownikami budzi większe zaufanie. Korzystając z warsztatów team buildingowych można stworzyć dream team, trzeba tylko merytorycznie do tego podejść.

Post a Comment